Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

I přes rostoucí zájem o D&O pojištění za poslední tři roky Češi stále zaostávají za Západem

Pojištění odpovědnosti managementu, pro které se i u nás používá označení D&O pojištění (z anglického Director’s & Officer’s Liability), se na českém trhu nabízí již déle než dvacet let. Na největší růst zájmu o tento produkt měla vliv změna legislativy v roce 2014. Od té doby dle RENOMIA výrazně vzrostl zájem o D&O pojištění – počet pojistek se více než zdvojnásobil.


První produkty nabízející pojistnou ochranu manažerům se začaly na tuzemském trhu objevovat již v roce 1996. Od ledna 2014 pak začala platit novelizace Občanského zákoníku a nový Zákon o obchodních korporacích, která přinesla další zpřísnění odpovědnosti členů orgánů společností a zvýšení rizika souvisejícího s výkonem jejich funkce. I přes to je dnes v ČR oproti Západu propojištěnost manažerů násobně nižší.

„Pojištěný je přibližně jen každý desátý český manažer. Řada z těch, kteří nejsou pojištění, si dostatečně neuvědomují svá rizika neomezené odpovědnosti za škodu pro případ jejich pochybení. V Británii či Německu je přitom informovanost a D&O propojištěnost výrazně vyšší – okolo 40 %. Manažeři působící ve vedení firem se tam často již při přijímacích pohovorech aktivně ptají na možnost sjednání D&O pojištění, respektive někdy to mají přímo jako podmínku,“ říká Michal Pilecký, specialista D&O pojištění společnosti RENOMIA.

Pojištění D&O cílí na členy statutárních a kontrolních orgánů všech společností, bez ohledu na velikost či obor podnikání. Posledním trendem v České republice je, že se o produkt začínají zajímat i šéfové malých a středních podniků.

„Škodu za miliony může svým rozhodnutím způsobit i vedení malé firmy. V porovnání s tím se roční pojistné na úrovni necelých 20 tisíc Kč (příklad pro malou společnost a limit 10 milionů Kč) jeví jako velice rozumný náklad,“ dodává Pilecký.

Díky D&O pojištění mohou být členové orgánů společnosti bez obav i přesto, že mají zákonem uloženy rozsáhlé povinnosti, jejichž neúmyslným porušením můžou způsobit rozsáhlou škodu.

Pojištění samotné kryje, kromě způsobené finanční škody, rovněž i náklady právního zastoupení pojištěných osob při projednávání vzneseného nároku před soudem a řadu dalších nákladů, jako např. náklady na PR, náklady na šetření, náklady na poradce a náklady na kauci.

Pojistnou smlouvu sjednává jako pojistník společnost, přičemž pojištěna je osobní odpovědnost členů orgánů společnosti jako fyzických osob. Okruh pojištěných osob zahrnuje standardně všechny minulé, současné a budoucí členy orgánů společnosti.

Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

SP makléřská

Kontakt

Pavel Strouhal, 
SP makléřská společnost
Novoměstská 960
537 01 Chrudim 

info@sp-makler.cz
+420 469 623 903