Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Covidový paradox pojištění: Ceny rostou navzdory poklesu hlášených škod.

Tak jako většina odvětví, i pojišťovnictví vyhodnocuje na pravidelné bázi dopady aktuální koronavirové situace do každodenního fungování.

Činí tak nejen pojistitelé, ale musí se tomu věnovat i makléři, kteří pracují v zájmu klienta, kterého musejí provést tímto nelehkým obdobím a pomoci mu přečkat jej s co nejmenšími ztrátami. Proto s našimi klienty aktivně jednáme a vyhodnocujeme dopady a možná opatření na straně pojištění, a to stejné nabízíme i našim potenciálním klientům. Službu makléře vidíme jednoznačně jako nezbytnou součást celkového řízení rizik každé společnosti, proto se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

Jaké jsou naše poznatky z dopadů právě probíhající druhé vlny pandemie do likvidace škod a jaké je porovnání s první vlnou? To se pokusíme shrnout v následujících řádcích.

Jednoznačný vliv vládních opatření na provozy našich klientů je možné vidět primárně u těch, kterých se opatření přímo dotýkají. Prakticky k nule nám klesly odpovědnostní nároky provozovatelů ubytovacích zařízení a restaurací. Rovněž u škol a jiných uzavřených příspěvkových organizací krajů a měst nám v říjnu poklesly odpovědnostní škody o cca 62 % oproti září, přičemž v listopadu jsme prakticky na nule.

Ač segment dopravy se zdá jako přímo nedotčený, i v oblasti havarijního pojištění jsme zaznamenali pokles škodovosti. Souvislost vidíme především v obecném útlumu činností firem, které přecházejí na práci z domova a omezují cestování, jak jen to je možné, aby udržely co nejnižší nemocnost svých zaměstnanců a zabezpečily tak základní provoz. U havarijního pojištění za posledních třicet dnů evidujeme pokles počtu škod o cca 20 % oproti třiceti dnům předcházejícím. Pokud bychom to porovnali se stejně dlouhým obdobím ještě předtím, tak je pokles dokonce o cca 34 %.

Pokud jde o cestovní pojištění, zvýšený počet škod jsme zaznamenali hlavně v první vlně pandemie. Jednalo se především o náklady vynaložené na storno poplatky v důsledku rušení různých konferencí a profesních setkání. V druhé vlně je jasně patrné, že se pořadatelé takových akcí z důvodu nejistoty dalšího vývoje, a hlavně z důvodu opatrnosti přesunuli do virtuálního světa a pořádají své akce především v online podobě. Díky tomu jsme ve druhé vlně škody související se storno poplatky více méně zatím nezaznamenali.

Velký otazník zatím vidíme u takzvaného D&O pojištění, tedy pojištění odpovědnosti statutárních a řídících orgánů společností. Prostý počet nároků vznesených v roce 2020 je téměř totožný s počtem v roce minulém a zatím žádný z nich nebyl u našich klientů vznesen v souvislosti s pandemií. Domníváme se však, že na případné nároky je přeci jen ještě brzy. Rozhodnutí statutárních orgánů, která by byla například v rozporu s péčí řádného hospodáře, a tedy škody z toho plynoucí by mohly být uplatnitelné z D&O pojištění, se nejspíše budou projevovat až v době „postcovidové“, kdy bude možné vyhodnocovat nejen dopady takových rozhodnutí, ale i případnou odpovědnost statutárního orgánu.

Kde se dá ještě očekávat nárůst případů škod, je pojištění denního odškodného v důsledku pracovní neschopnosti, a to z důvodu vyšší nemocnosti zaměstnanců. Na vyhodnocení případných nárůstů je ale potřeba i zde ještě chvíli počkat.

Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

SP makléřská

Kontakt

Pavel Strouhal, 
SP makléřská společnost
Novoměstská 960
537 01 Chrudim 

info@sp-makler.cz
+420 469 623 903