Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

S nařízením z EU přichází nová přísnější pravidla pro ochranu osobních dat. Pojištění může pokrýt část rizik

Firmy v České republice by měly zpozornět. Z Bruselu přichází nová a zásadní pravidla, jejichž cílem je zvýšit ochranu osobních dat. Pravidla začnou platit v květnu 2018 pro všechny členské státy EU.

Na účinnost nové legislativy General Data Protection Regulation (GDPR) by se firmy měly začít připravovat již dnes. Kromě nastavení IT procesů, aby byly v souladu s evropskou legislativou, se firmy mohou před ztrátou citlivých zákaznických dat i pojistit.

Po květnu 2018 mají být chráněné jakékoliv informace a data, které vedou k identifikování osobních údajů jednotlivců (například i v oblasti genetiky, duševního zdraví, kulturní, ekonomické a sociální situace). Novou regulací se tak rozšiřuje skupina informací, které se považují za osobní data. Pro firmy a organizace se zpřísňují pravidla získání platného souhlasu s užitím osobních údajů. Firmy také musí dle nové legislativy zřídit pozici inspektora pro ochranu osobních údajů. A to se netýká jen státních orgánů, ale i organizací působících v privátní sféře. Tam, kde je riziko narušení soukromí vysoké, musí firmy a organizace nově posuzovat rizika.

„Každá firma, která pracuje s daty občanů Evropské unie, bude muset od května 2018 adaptovat a dodržovat zásady a požadavky GDPR regulace. Je to v podstatě poprvé, kdy evropská legislativa prosazuje principy ochrany osobních údajů svých občanů pro zbytek světa. Vzhledem ke složitosti problematiky nabízíme našim členům také konzultace v oblasti implementace GDPR a ochrany zákaznických dat,“ říká Ondřej Witowski, ředitel RENOMIA NETWORK.

Pravidla, která budou muset příští rok firmy a organizace v České republice přijmou, jsou vskutku široké. Kromě jiného se také zavazují hlásit úřadům narušení ochrany či únik dat, a to nejpozději do 72 hodin od události. Platit má i princip minimalizace údajů, tj. že organizace a firmy by neměly údaje držet déle, než je nezbytně nutné. Musí si proto zabezpečit i důkladné skartování již nepotřebných dat.

Michal Pilecký, specialista pojištění kybernetických rizik RENOMIA GROUP, upozorňuje, že příležitostí pro únik osobních dat je v dnešní době mnoho. Kromě ztráty či odcizení důležitých informací, dat či samotného hardwaru sem řadíme i časté kybernetické útoky, pokusy hackerů či terorismus. Na poškozené firmy a organizace mohou mít tyto události nedozírné následky v podobě ztráty důvěry, reputace, poškození dobrého jména, což může způsobit závažné finanční škody.

„Vhodným doplněním řízení kybernetických rizik a bezpečnostní osobních dat je pojištění. Na trhu existuje řada produktů zabývajících se kybernetickými riziky, vše se dá nastavit dle potřeb a požadavků klientů,“ dodává Michal Pilecký. 

Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

SP makléřská

Kontakt

Pavel Strouhal, 
SP makléřská společnost
Novoměstská 960
537 01 Chrudim 

info@sp-makler.cz
+420 469 623 903