Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

ZMĚNY V ODPOVĚDNOSTI SILNIČNÍHO DOPRAVCE OD LEDNA 2019

S účinností od 1. 1. 2019 bude v České republice platit nové Ustanovení § 9a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dle kterého se na vnitrostátní silniční přepravy použije Úmluva CMR, doposud platná pouze pro mezinárodní silniční přepravy.

Víte, co Vás čeká od 1. 1. 2019 v oblasti vnitrostátní silniční přepravy?

Touto změnou dojde k omezení rozsahu odpovědnosti dopravce za škodu způsobenou během vnitrostátní silniční přepravy, ke změně reklamačních lhůt i promlčecí doby, což bude mít dopad nejen na dopravce a jejich pojištění odpovědnosti, ale zejména na majitele přepravovaných zásilek. Ti totiž nemusí od dopravce obdržet vždy odškodnění odpovídající hodnotě zboží (jak tomu je nyní dle Občanského zákoníku), ale bude se posuzovat i váha přepravované zásilky, čímž může být konečná náhrada škody ze strany dopravce mnohem nižší než její skutečná výše.

 Nová právní úprava se vztahuje na přepravní smlouvy uzavřené od 1. 1. 2019. 

Co to znamená v praxi?

Sníží se náhradová povinnost dopravce za škodu na zásilce


V následující části uvádíme doporučení, jak v souvislosti s aplikací nového zákona předejít možným rizikům a negativním dopadům na dopravce i majitele přepravovaných zásilek.

Doporučení pro dopravce

V případě, že Vaši zákazníci budou požadovat, abyste odpovídali do výše hodnoty zásilky bez ohledu na její váhu (relevantní u lehkého zboží, jehož hodnota přesahuje 260 Kč/1 kg hrubé váhy):

  • Dohodněte se s odesílatelem v přepravní smlouvě na zvýšené odpovědnosti dopravce dle čl. 24 Úmluvy CMR  (do výše fakturované hodnoty zásilky). Podmínkou je uvedení hodnoty zásilky do nákladního listu.
  • Sjednejte si připojištění čl. 24 Úmluvy CMR v rámci pojištění odpovědnosti dopravce. Konkrétní podmínky pojištění Vám rádi sdělíme.
  • Upravte si smluvní dokumentaci v souladu s novou právní úpravou, neboť jakékoli závazky nad rámec právních předpisů jsou z pojištění odpovědnosti dopravce vyloučeny. 

Doporučení pro majitele přepravovaného zboží

 Pokud chcete, abyste v případě škody na zásilce obdrželi její skutečnou hodnotu bez ohledu na její váhu (relevantní u lehkého zboží, jehož hodnota přesahuje 260 Kč/1 kg hrubé váhy):

  • Sjednejte si majetkové „Pojištění přepravy zásilek“. Výhodou tohoto pojištění je, že kryje zboží do jeho celkové hodnoty, a navíc je možné zásilku pojistit i proti rizikům, za které dopravce neodpovídá a tudíž není povinen Vám škodu uhradit. Pokud budete mít zájem o zpracování cenové nabídky, prosím, kontaktujte nás.
  • V případě, že si nechcete zásilku pojistit majetkovým „Pojištěním přepravy zásilek“, můžete se dohodnout s dopravcem v přepravní smlouvě na zvýšené odpovědnosti dopravce dle čl. 24 Úmluvy CMR. Je však nutné, abyste uvedli hodnotu zásilky do nákladního listu.

 Podrobnější informace ke změně legislativy naleznete zde.

 Související dokumenty:

Novela zákona č. 111/1994 Sb.
Úmluva CMR č. 11/1975 Sb.


Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

SP makléřská

Kontakt

Pavel Strouhal, 
SP makléřská společnost
Novoměstská 960
537 01 Chrudim 

info@sp-makler.cz
+420 469 623 903